SuperDryer™

SuperDryer™ Test Facility – Come and test dry your company’s biomasses and organic side streams!

The SuperDryer™ test facility serves as a platform for testing and designing innovative and sustainable products from biomasses, such as pulp, fiber, or sludge from various industrial side and waste streams. Are you interested in discovering how our radically novel, energy-efficient, and, therefore, both economically and environmentally smart technology dries your materials? Or do you have a great product idea that requires drying? We warmly invite you to learn more about our test facility in Turku, Western Finland. Contact us for more information or read more about the opening atmosphere here.

SuperDryer™ Koelaitos – Tule koekuivattamaan yrityksesi biomassoja ja sivuvirtoja!

Resurssiviisaat, hiilineutraalit ratkaisut ovat keskeisessä asemassa eri teollisuudenalojen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koska tehokas, taloudellinen ja energiatehokas biomassojen kuivatus on tutkimusten mukaan ollut yksi suurimmista esteistä uudelleenkäsittelyssä, sivuvirtoja ei ole pystytty optimaalisesti hyödyntämään.

TM Systems on ratkaissut tämän haasteen ja kehittänyt täysin uudenlaisen kuivatusteknologian, nimeltään SuperDryer™. Tervetuloa tutustumaan koelaitokseemme!

Koelaitos Turussa tarjoaa luottamuksellisen kokeilualustan sivuvirtojen kuivattamiselle

Biopohjaisten jätteiden tai sivuvirtojen kuivattaminen SuperDryer™-teknologialla tarjoaa hyötyjä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teknologia mahdollistaa asiakasyrityksillemme jätteiden tai sivuvirtojen muuttamisen arvokkaammiksi tuotteiksi, kuten:

 • Kierrätyskuidut
 • Maanparannusaineet
 • Lannoitteet
 • Bioenergia

Tarjoamme asiakkaillemme kokeilualustan, jossa voimme vaivattomasti kehittää yhdessä asiakkaan prosesseja ja lopputuotteita. Yksittäisten sivuvirtojen kuivaamisen lisäksi voimme myös yhdistellä useita erilaisia sivuvirtoja seoksiksi optimaalisen lopputuotteen saavuttamiseksi. Parhaiten SuperDryer-kuivattaminen soveltuu kuitupitoisille massoille ja kuitumaisille partikkeleille.

Arvostamme ja tuemme asiakkaidemme innovatiivistä kykyä muuntaa sivuvirtojaan täysin uusiksi tuotteiksi! Koelaitoksella voimme yhdessä todentaa, sopiiko virta kuivattavaksi, esimerkiksi pelleteiksi tai muuten tuotteeksi, jolla on arvoa loppukäyttäjän näkökulmasta.

Koekuivattaminen on nopeaa ja vaivatonta: tyypillisesti yhden erän kuivattaminen kestää noin tunnin. Kaikki koekuivaukset tehdään täysin luottamuksellisesti asiakkaan tuotekehityksen turvaamiseksi.

EU:n EIC Accelerator -ohjelman tukemaa, teollisuusmittakaavaista (1:10 tuotantokapasiteetti) koelaitostamme ohjaa integroitu teollisuusstandardin PLC-järjestelmä. SuperDryer™ tarjoaa skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta, mikä tekee siitä sopivan eri kokoisille prosesseille ja eri teollisuudenaloille.

Testitulokset osoittavat SuperDryerin soveltuvan esimerkiksi näille teollisuudenaloille:

 • Paperi- ja kartonkiteollisuus: Nollakuidut ja sekalietteet
 • Selluteollisuus: Markkinasellu, kierrätyssellu, sellun valmistuksessa syntyvät kuitupitoiset sivuvirrat ja niiden sekoitteet
 • Metsäteollisuus: Sahanpuru ja kuorijäte
 • Maatalous ja elintarviketeollisuus: Sivuvirrat
 • Lannoitteet
 • Bioenergia
 • Bio2X

Koelaitos kuivatusprosessin kehittämistä ja skaalausta varten

Autamme asiakkaita:

 • Pienentämään tuotantokustannuksia
 • Pienentämään jätteenkäsittelykustannuksia
 • Kehittämään ansaintaa muuttamalla sivu- ja jätevirrat myytäviksi hyödykkeiksi
 • Pienentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia
 • Helpottamaan yrityksen ympäristöraportointia
 • Optimoimaan lopputuotteen ja kuivattavan materiaalin laatua
 • Optimoimaan kuivatusprosessia
 • Optimoimaan yrityksen kokonaistuotantoprosessia

Testitulosten analysointi

Asiakkaan tarpeen mukaisesti meillä on valmiudet analysoida muun muassa massan kuiva-ainepitoisuudet prosessin eri vaiheissa, tuotteen lämpöarvo ja kemiallinen koostumus.

Modernit laitteemme on suunniteltu täyttämään tutkimustarpeesi ja varmistamaan tarkkuus ja tehokkuus jokaisessa koeajossa. Voimme todentaa lopputuotteen ainepitoisuudet sekä tukea asiakasta lopputuotteen käyttökohteiden tunnistamisessa sääntely huomioiden.

Ota yhteyttä!